Back to archive
exhibition
Koroški umetniki iz zbirke KGLU
12. 06. 2015 - 09. 09. 2015
Galerija Slovenj Gradec

Izbor likovnih del, nastalih v stoletnem časovnem razponu, prinaša delni vpogled v ustvarjalni svet umetnikov,  povezanih s specifičnim okoljem koroške regije. Časovno in slogovno pogojena raznolikost izrisuje kalejdoskopsko podobo umetnosti 20. stoletja, ki se je zlasti v drugi polovici preteklega stoletja razpršila v mnogoterost umetniških (raz)isk(ov)anj  in vizualnih praks.  Oddaljenost Koroške od velikih umetnostnih središč je botrovala nujnemu odhajanju umetnikov v želji po izobrazbi in uveljavitvi. Mnogi med njimi se niso vrnili v domače kraje, spet drugi so ravno tu našli navdih ter izoblikovali svoj ustvarjalni kredo. Izbor del iz zbirke Koroške galerije ne nudi popolnega pregleda vizualne umetnosti na Koroškem, saj je zbirka hkrati tudi odraz zbiralnih strategij in praks v preteklih obdobjih delovanja Koroške galerije. Posledično je razpon širok: v njej so zbrana dela koroških umetnikov iz različnih obdobij in izraznih slogov, od tradicionalnega, realističnega obravnavanja pojavnega sveta do abstrakcije, med njimi pa je le nekaj umetnikov, ki imajo v zbirki KGLU zastopan večji opus. Zbirka tako ni zaključena, odprta za dopolnitve in reinterpretacije, vabi k ogledu.

 

Koroški umetniki iz zbirke KGLU:

Rudi Benetik, Franc Berneker, Franc Berhtold, Bogdan Borčić, Harald Draušbaher, Gustav Gnamuš, Franjo Golob, Andrej Grošelj, Miro Hajnc, Peter Hergold, Gustav Januš, Darko Lesjak, Lojze Logar, Rade Nikolić, Valentin Oman, Karel Pečko, Oskar von Pistor, Anton Repnik, Naca Rojnik, Vida Slivniker, Jože Tisnikar.

 

Na fotografiji: Peter Hergold, Interier, 1988, olje, platno

Skip to content