Back to archive
exhibition
Makedonski likovni umetniki
09. 05. 1964 - 24. 05. 1964
Galerija Slovenj Gradec

Avtorji:Ljubomir Belogaski, Aleksandar Jankilovski, Rista Kalčevski, Mile Korubin, Branko Kostovski, Dimče Koco, Vangel Kodžoman, Ljubodrag – Penkin Marinković, Petar Nikolovski, Trajče Nikolovski, Blagoja Papazovski, Radmilo Popovski, Živko Sarevski, Tomislav Šijakovič, Borislav Trajkovski, Josif Trajkovski, Ivan Velkov, Toma Vladimirski, Maksim Domanovski, Petar Hadži Boškov, Boro Krstevski, Stefan Manevski, Boro Mitričeski.
Vabilo

Skip to content