Back to archive
exhibition
MARKO BATISTA: ZAČASNI OBJEKTI IN HIBRIDNI PROSTORI
24. 01. 2014
Galerija Slovenj Gradec

MARKO BATISTA: ZAČASNI OBJEKTI IN HIBRIDNI PROSTORI
Koroška galerija likovnih umetnosti

 

Otvoritev: v petek, 24. januarja 2014 ob 18. uri

Prva razstava v Koroški galeriji likovnih umetnosti v letu 2014 predstavlja nadaljevanje teme, ki je bila izpostavljena že z razstavo Soft Control, leta 2012. Gre za razkrivanje ustvarjalnega prostora, ki se vzpostavlja med umetnostjo in tehnologijo. Marka Batisto bi kot ustvarjalca težko umestili v določeno umetniško smer, saj njegova dela nastajajo na presečišču med perfomativnimi intermedijskimi praksami, zvočnimi in vizualnimi instalacijami ter fizikalno-senzoričnimi eksperimenti.

Osnovni princip delovanja, ki ga zasleduje umetnik, je raziskovanje vmesnih prostorov tako v fizičnem smislu, kjer se preko doma izdelanih vmesnikov producira elektronski signal, bodisi gre za zvočen ali vizualen signal; kot v idejnem smislu, kjer gre za raziskovanje človeške percepcije v svetu, prežetem z elektronskimi komunikacijami, digitalnimi napravami in tehnologijo. Človeška zaznava je namreč prilagojena določeni rabi tehnologije in s tem omejena na določeno izkušnjo. Marko Batista se z ustvarjanjem hibridnih tehnoloških, elektromagnetnih ali kemičnih sistemov zoperstavlja mistifikaciji tehnologije, hkrati pa odpira nove načine razmišljanja o njej. Z eksperimentalnimi sistemi, ki združujejo našteta področja, razširja polje človeške čutne percepcije in fenomenologije nestabilnih avdio-vizualnih sistemov v prostoru in času.

Razstava z naslovom Začasni objekti in hibridni prostori se odziva na razstavni prostor Koroške galerije likovnih umetnosti ter učinkuje kot celostna umetnina, ki gledalcu, glede na njegov položaj v prostoru, omogoča bodisi zvočno-vizualni vtis celote kot tudi posameznih modularnih objektov. Projekte vsebinsko zaobjemajo trije razstavni sklopi, ki so ločeni glede na osnovni princip »delovanja«.

Eksperimentalni sistemi elektromagnetnega valovanja in prenosa podatkov se ukvarjajo z raziskovanjem vizualnih in zvočnih podob, bodisi da gre pri tem za zvočne intervencije v prostor ali za fragmentacijo medijskih slik pri prenosu podatkov.

Sklop del z naslovom Elektro-kemični sistemi  temelji na prepletanju in sovplivanju električnih in kemijskih procesov, kjer električni impulzi potujejo skozi vrsto fluidnih materij, se združujejo v prostorske zvočne dražljaje ter ustvarjajo nepredvidljive učinke.

Skozi zadnji, tretji sklop Visokonapetostni eksperimentalni sistemi  avtor raziskuje učinkovanje visoke napetosti, ki omogoča nastanek specifične arhitektonike signalov, katerih mapiranje, manipulacija in distribucija znotraj sistema rezultira v vidnem in slušnem polju gledalca, soočenega s projekcijami v realnem času ter njim sinhrono zvočno kuliso. Repetitivne, mutirajoče strukture avdio in video elementov sprožajo nepredvidljive učinke na različnih psihosenzoričnih nivojih gledalčevega zaznavanja.

Pri instalacijah je mogoče opaziti umetnikov specifičen odnos do tehnologije, ki jo skozi uporabo »low-tech« elementov, vizualizacijo procesov po eni strani de-mislificira , iz druge perspektive pa vnaša element neznanega, oz. se giblje na precepu med kontroliranim i in kaotičnimi modularnimi sistemi.
Umetnikova intermedijska praksa vpeljuje tudi koncept časa. S tem, ko sam dogodek – delovanje – postavi v muzejski prostor, njegovi objekti postanejo trajni (za čas razstave) skozi obstoj v muzejskem prostoru in hkrati zaradi tega, ker obstajajo samo skozi proces – so omejeni v času, muzejski prostor izgubi brezčasnost.

V Koroški galeriji likovnih umetnosti bo predstavljenih 9 projektov, ki so nastali v zadnjih 6 letih in nudijo vpogled v raziskovalno delo umetnika.

Projekta Error Trash, Hibridne zvočno-mehanične mašine in Bentronix sta nastala v produkciji Zavoda K6/4 – Galerije Kapelica. Projekti Paralelne digitalne strukture, H220, Časovni diagrami, CHEM:SYS:REAKTOR in Optolit so nastali v produkciji Zavoda Aksioma. Projekt SIPHON:SYS:APPARATUS je nastal v samoprodukciji avtorja.

Kustosinja razstave: Andreja Hribernik

Tehnična podpora: Maja Brezar, Urška Batista, Žiga Palčar, M7 Grafiks, Dejan Kastelic
Partnerji za tehnično opremo: Zavod K6/4 – Galerija Kapelica, Zavod Projekt Atol

Razstava je nastala v koprodukciji Aksiome – Zavoda za sodobne umetnosti in Koroške galerije likovnih umetnosti in je del projekta Soft Control.

http://www.aksioma.org/temporary.objects/index_slo.html

logo_kglu_moder logo_AKS     

soft_control-logo_-final_mali

Razstavo so podprli

MK_logo_splet_najmanjsi  

logonapis_mo_sg_najmanji  

MOL_logo

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.

Vsebina komunikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

EU_flag_cult_SL

 “This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

Skip to content