Back to archive
exhibition
Mednarodna likovna razstava Umetnik in urbano okolje
06. 06. 1997 - 03. 11. 1997
Galerija Slovenj Gradec

Leta 1966 je bila v slovenjgraški galeriji prva večja mednarodna likovna razstava in v Sloveniji se je zgodil edinstven primer, da so za ta namen zgradili novo galerijo. Koncept razstave je bil povezan z humano – idealističnim motom Mir, humanost in prijateljstvo med narodi, zato so vabili umetnike iz kar največ držav. Pobudnik slovenjgraških likovnih razstav je bil akademski krog domačinov, na čelu katerega je bil Karel Pečko, diplomant ljubljanske likovne akademije. Razstave so odprle Slovenj Gradec svetu, domača likovna produkcija je bila postavljena ob bok s tujo.

Ob izteku devetdesetih let, pred pripravami na mednarodno likovno razstavo, ki jo je tokrat še posebej spodbudilo aktivno delovanje Slovenj Gradca v nevladni organizaciji mest glasnikov miru, je postalo odločilno dejstvo, da moramo ponovno obuditi vprašanje vpliva urbanega okolja na umetnike in njihova dela. Pri tem nismo toliko mislili na manifestacije v konktretnem urbanem prostoru, t. i. projekte na prostem, temveč na vpetost umetnikov v bivalno okolje, njihova odzivanja tukaj in danes, zavestno ali podzavestno. Urbano okolje torej ni le sklop človekovih dejanj in materialne kulture; družbeni prostor kot celota se še posebej manifestira skozi delo umetnikov ne le v konkretnih posegih v prostor, temveč celo v naiintimnejših osebnih poetikah.

Tematika razstave Umetnik in urbano okolje se nam je zato zdela dovolj široka, da bo dopustila vključevanje tudi tistih kvalitetnih likovnih del, katerih avtorji niso preveč konkretno in poglobljeno razmišljali o vprašanjih sodobnega urbaniziranega sveta. Razstava je odgovorila vsaj na nekaj vprašanj. Vedno aktualna tema je nakazala probleme sodobne družbe: zgovorneje z izrazno potenco fotografije in videa, zelo konkretno tudi z zapisano mislijo in instalacijami, dovolj senzibilno ter ponekod celo eksotično pa z nekaterimi “klasičnimi” likovnimi deli.

Na razstavi sodelujejo: Bogdan Borčić, Daniel Buren, Minna Heikinaho, Sanna Sarva , Alli Maria Savolainen,Katja Valeska Peschke,Ona B. , Popo Iskandar,Setiawan Sabana , Milivoje Štulović, Jože Tisnikar , Teresa Volco , Sašo Vrabič , Carlos Villa , Peter Hergold , Achille Ghidini , Linda Kramer, Jovan Marinković, Keith Morrison, Barli Sasmitawinata, Giorgio Catani, Luc Marelli, Gorki Žuvela, Maurizio Cosua, Robert Maciejuk, Fabio De Sanctis, Marco Tronci, Concha Garcia, Antonio Murado, Gonzalo Puch, Javier Tudela, Christoph E. Exler, Alija Hafizovič Haf, Katrin Von Maltzahn, Paolo Minoli, David Sequeira, Esther Wolf, Seiichi Furuya, George Graciansky, Klaas Gubbels.

Skip to content