Back to archive
exhibition
Milojka Nanut – Portreti
05. 02. 2011 - 07. 03. 2011
Galerija Slovenj Gradec

Diplomirana slikarka Milojka Nanut je že v času svojega študija na Visoki strokovni šoli za risanje in slikanje v Ljubljani kot najbolj obetavna študentka v svojem letniku neprestano dokazovala svojo nadarjenost, inventivnost in fleksibilnost pri izvedbi študijsko zastavljenih likovnih nalog, a tudi samokritičnost, raziskovalno vnemo in visoko občutljivost. Milojka Nanut je naslikala že preko štirideset portretov svojega moža, svetovno znanega dirigenta, v različnih kompozicijah, z velikim kolorističnim nabojem in barvno modulacijo, ustvarjeno z nasprotji med toplo obarvanimi svetlobami in hladnimi sencami. Z variantami iste temo išče kompozicijske, oblikovne, barvne in izrazne kombinacije ter jih usklajuje s trenutnim psihološkim stanjem portretiranca v različnih življenjskih obdobjih, razpoloženjih in pri različnih opravilih. S tem dokazuje tudi nadvse ljubeč odnos in veliko spoštovanje do svojega soproga kot portretiranca, saj ga tudi najbolje pozna, on pa ji je potrpežljiv model.

Skip to content