Back to archive
exhibition
Muzej kot prostor utopij
29. 11. 2013 - 15. 01. 2014
Galerija Slovenj Gradec

MUZEJ KOT PROSTOR UTOPIJ
IZ ZBIRKE KOROŠKE GALERIJE LIKOVNIH UMETNOSTI
29. 11. 2013 – 15. 1. 2014
Muzej kot prostor utopij je sodoben in hkrati političen, je utopičen, saj se ne more nikoli realizirati. Muzej kot prostor utopij lahko obstaja kot dinamičen poskus, kot proces, kjer je skozi umetnost ali s pomočjo umetnosti možno formulirati alternativne poglede, ideje in koncepte, kjer je možno misliti drugačne sisteme, prostor, kjer je možno misliti umetnost.

Prva razstava v sklopu večletnega programa tematske obravnave zbirke Koroške galerije likovnih umetnosti je postavljena pod naslovom »Muzej kot prostor utopij« in temelji na razmisleku ter re-evaluaciji muzeja za vizualno umetnost kot prostora, ki je primarno zgrajen na antagonizmu med inštitucijo, ki izhaja iz obstoječega družbenega reda, in ga s tem tudi ohranja, in javno inštitucijo, ki ima potencial akumulirati in izraziti družbeno kritiko. Specifičen geografski položaj, kot preteklost in tradicija vezana na Koroško galerijo likovnih umetnosti, služi kot primer in tudi mesto manifestacije tega antagonizma.
Zbirka muzeja je predstavljena s perspektive treh različnih tematskih okvirjev, ki postavljajo muzej in s tem njegovo zbirko v zgodovinski in družbeni kontekst, hkrati pa tudi nudijo prostor za razmislek o sedanjosti in prihodnosti muzejev nasploh. Poglavja: Vpetost muzeja v kontekst, Kriza vpisa umetniškega dela in Muzej kot metaprostor predstavljajo tudi tri različne utopične koncepte.
Vpetost muzeja v kontekst se nanaša na specifično zgodovino muzeja in na projekcijo te zgodovine v sedanjost. Kriza vpisa umetniškega dela govori o ambiciji umetnosti, da se prelije v vse segmente družbenega življenja, da stopi izven zidov inštitucij, ter hkrati o spodletelosti te ambicije, Muzej kot metaprostor pa se definira kot prostor estetske izkušnje, skozi katero je možno videti onkraj stvarnega sveta.
 Z zbirko se v razstavi povezujejo tudi sodobne umetniške intervencije. (AH)
Umetniške intervencije:
Jože Barši: Petkove ALUO v KGLU
Peter Rauch: Skupnost (Avtorji: Peter Rauch, Bojan Mijatovič, Jaka Miklavčič, Urška Alič, Matjaž Skok)

Koncept: Andreja Hribernik
Postavitev: Katarina Hergold Germ, Andreja Hribernik, Marko Košan, Jernej Kožar

Skip to content