Back to archive
exhibition
Pino Poggi: Evropa, Deukalion & Pyrrha
26. 05. 2012
Galerija Ravne

Z environmentom »Evropa, Deukalion in Pyrrha« nam Poggi ponuja svojo interpretacijo grškega mita. Seveda ta ni nikoli brez sodobnih konotacij in se v tem pogledu popolnoma razlikuje od zelo vplivnih Freudovih interpretacij grških mitov.

Obe instalaciji bo zgradil s kamni, ki jih bo namestil po tleh galerije. Pri postavitvi aktivno sodelujejo učenci prvih letnikov Gimnazije Ravne pod mentorstvom prof. Benjamina Kumpreja. To sodelovanje med umetnikom in otroci je nadvse pomembno, saj je za Pina Poggija proces postavljanja razstave pedagoški proces, razstava pa enkratna umetnina.

»Evropo« sestavljajo risbe na steni in 27 v zastave članic Evropske unije pobarvanih kamnov. Z risbami je predstavljen najaktivnejši del mita, to je ugrabitev. Ugrabitev Evrope je bila v zgodovini evropske umetnosti pogost motiv. Predvsem v baroku, saj je zaradi aktivnosti trenutka slikarjem omogočal, da so pokazali vso svojo spretnost.
To strašno Zevsovo dejanje danes dojemamo v simbolnem smislu in ne kot dejansko ugrabitev in posilstvo. 27 barvnih kamnov se je pomešalo med množico manjših in tukaj se obe pripovedi združita v environment »Evropa, Deukalion in Pyrrha«. S tem environmentom je Pino Poggi povezal grško mitologijo s sedanjostjo in pokazal na izvor naše kulture.

Deukaliona in Pyrrho ponazarja množica manjših kamnov, ki lepo razporejeni ležijo na tleh natančno pod svetlobnimi jaški. Mit o Deukalionu in Pyrrhi je še ena varianta mita o stvarjenju ljudi po veliki katastrofi, ki jo nad neubogljive ljudi pošljejo bogovi. Bogovi tudi v mitih drugih religij vsake toliko časa z zemlje zbrišejo svoje stvaritve – ljudi, ker iz različnih vzrokov niso zadovoljni z njimi. Za razliko od bogov starejših religij je krščanski bog Jezus, eden od trojice, dober in svojo dobroto deli ljudem in jim odpušča. Gotovo je tudi to eden od razlogov velike priljubljenosti krščanstva v zadnjem tisočletju.

Kompleksna vizualna pripoved Pina Poggija s preprostimi sredstvi, s kamenjem in risbo ter s pomočjo mitologije zastavlja za današnji čas ključna in nadvse potrebna vprašanja. Hkrati pa polaga pred nas izjemno vizualno estetsko doživetje.

Skip to content