Back to archive
exhibition
Razstava del likovnih amaterjev in naivnih Koroških dolin »LAN 64«
31. 05. 1964 - 21. 06. 1964
Galerija Slovenj Gradec

Avtorji:Rajnhard Brečko, Leopoldina Brečko, Justina Brečko, Regina Brečko, Anton Brečko, Janko Dolenc, Rudolf Gril, Jože Gril, Ivo Jurjec, Pavla Klančnik, Jože Kremžar, Marija Kušter, Silvo Kresnik, Ivica Lorger, Marija Markovič, Anton Mrakič, Maks Nabernik, Tončka Nabernik, Jože Potočnik, Cveta Pokrivač, Anton Repnik, Danica Savinek, Karel Stradovnik, Irena Štelcer, Heda Štelcer, Andrej Štelcer, Jana Tisnikar, Miloš Vastič, Dana Vinšek – Kočica, Majda Vodovnik, Oto Žvikart.
Vabilo, plakat, zloženka

Skip to content