Back to archive
exhibition
Razstava otroških risb in fotografije
01. 01. 2012
Galerija Slovenj Gradec

NATEČAJ ZA IZVIRNO OTROŠKO RISBO IN SPIS TER FOTOGRAFIJO

S projektom natečaja za otroško in mladinsko likovno in literarno delo v mestu Glasniku miru Slovenj
Gradcu že dvajseto leto zapored nagovarjamo mlade, da angažirano razmišljajo o problemih sodobnega sveta, letošnje teme pa zajemajo
področje socialnih in okoljevarstvenih dejavnosti. V času, ko zaradi svetovne recesije ljudje bijejo trde
bitke za vsakdanji kruh, je pogled mladih na socialne in druge stiske starejših
še kako pomemben. V času, ko moramo starejši in mladi družno poskrbeti za lepšo prihodnost in ohraniti naš planet, se lahko drug od drugega veliko naučimo. Ideje, misli in hrepenenja se inspirativno odražajo v neizumetničenih in toplo iskrenih izdelkih učencev in učenk osnovnih šol, ki so
na ogled v prostorih Koroške galerije likovnih umetnosti. Letos so mladi ustvarjali v okviru nabora
treh mednarodnih tem, zaradi lažjega razumevanja razmejenih s podnaslovi:
EVROPSKO LETO AKTIVNEGA STARANJA IN
MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA
(Aktivno staranje, Prepletimo starost z mladostjo!, Kar se
Janezek nauči, to Janez zna!)
Staranje še daleč ni znak, da se življenje končuje,
temveč ravno nasprotno. Je samo znamenje, da se življenje
nadaljuje, da prehaja iz nemirnih in učečih se v zrela
leta. Starost in mladost sta namreč še kako povezani med
seboj in prav je, da hodita mladost in starost z roko v
roki, da se dopolnjujeta in skupaj ustvarjata.
MEDNARODNO LETO ZADRUG
Mednarodno leto zadrug poteka pod sloganom “Zadružna
podjetja gradijo boljši svet”. Za slovenske zadruge je
to leto še posebej pomembno, saj praznujemo 140-letnico
zadružništva na Slovenskem.
MEDNARODNO LETO TRAJNOSTNE ENERGIJE
(Čista energija in družba, Sončna energija, Vetrna
energija, Vodna energija)
Organizacija Združenih narodov (OZN) je leto 2012
razglasila za Mednarodno leto trajnostne energije.
Izpostavili so potrebo po tem, da se omogoči dostop do
zanesljivih, ekonomsko dostopnih, socialno sprejemljivih
in okolju prijaznih energetskih virov in storitev za
trajnostni razvoj.

Nagrajenci natečaja za izvirno risbo so:

Nagrade nižja stopnja

Nagrada nižja stopnja
Tan Vnuk, 1. razred
»Energija iz moje elektrarne«
Osnovna šola Franca Rozmana Staneta, Maribor
Mentorici:
Zvezdana Ritonja in Marta Horvat

Nagrada nižja stopnja
Daša Zamernik, 4. razred
»Jaz in moja babica«
Osnova šola Blaža Arniča Luče
Mentorica: Marta Orešnik

Nagrada nižja stopnja
Brina Gorza, 4. razred
»Izkoriščamo sončno energijo za polnjenje mobitela«
Osnovna šola Slivnica pri Celju
Mentorica: Mag. Marija Artiček

Nagrada nižja stopnja
Miha Mavsar, 1. razred
»Starost in mladost z roko v roki«
Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič
Mentorica: Vlasta Henigsman

Nagrada nižja stopnja
Tia Jeznik, 2. razred
»Energija«
Osnovna šola Slovenj Gradec
Mentorica: Irena Lenart

Nagrade višja stopnja

Nagrada višja stopnja
Nina Berce , 7. razred
»Moja babi mi ureja frizuro«
Osnovna šola Vič, Ljubljana
Mentorica: Joža Jamnik

Nagrada višja stopnja
Sani Horvat, 7. razred
»Različne vrste energije«
Osnovna šola Sveti Jurij, Rogašovci
Mentor: Matej Gider

Nagrada višja stopnja
Katja Pašič, 7. razred
»Starost in mladost z roko v roki«
Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič
Mentorica: Vlasta Henigsman

Nagrada višja stopnja
Žan Bešir, 6. razred
»Sladoledni top«
Osnovna šola Danila Lokarja  Ajdovščina
Mentorica : Nataša Rupnik

Nagrada višja stopnja
Tinkara Skol, 7. razred
Osnovna šola Stahovica
Mentorica: Brigita Ozimek Kumek

Nagrade in priznanja za fotografijo:

Iza Sladič, 8. razred
»Duplo«
Osnovna šola Simona Jenka Kranj,
mentorica: Andreja Molan

Manca Črnič, 8. razred
»Tudi starost je lahko lepa«
Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj,
mentorica: Sonja Malnarič

Rene Kapel, 8. razred
»Ujamimo sonce«
Osnovna šola bratov Polančičev Maribor,
mentorica: Zlatka Schweiger Čermey

Nika Veronik, 9. razred
»V vodi«
Osnovna šola Radlje ob Dravi,
mentorica: Vlasta Pavlič

Ana Vita Urh, 8. razred
»Trajnostna energija, žarnica«
Osnovna šola Ribnica na Pohorju,
mentorica: Nevenka Kutin

Ana Vita Urh, 8. razred
»Trajnostna energija, napis«
Osnovna šola Ribnica na Pohorju,
mentorica: Nevenka Kutin

Manca Črnič, 8. razred
»Le kaj bi jaz brez tebe«
Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj,
mentorica: Sonja Malnarič

Tina Rudolf, 8. razred
»Zrelo varuje mlado rast«
Osnovna šola Franca Rozmana Staneta
Maribor
Mentorica: Janja Tomažin

Skip to content