Back to archive
exhibition
Tekst v podobi
12. 10. 2012 - 30. 10. 2012
Galerija Slovenj Gradec

TEKST V PODOBI in KON-TEKST
Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec, od 12. do 30. oktobra 2012

Razstavi v okviru Mednarodnega festivala mlade literature Urška 2012 sodite v program EPK (Evropske prestolnice kulture) 2012.

Druži ju sorodno vsebinsko izhodišče.

TEKST V PODOBI

Tekst v podobi je naslov tematskih razstav, ki jih je za sezono 2011/2012 razpisal Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

Janez Zalaznik, akademski slikar, grafični oblikovalec, pedagog, publicist in avtor priročnikov s področja umetnosti, si je ogledal selekcionirane regijske razstave, ki so jih  organizirale koordinacije JSKD Celje, Izola, Kranj, Maribor, Nova Gorica, Novo mesto, Osrednja Slovenija, Pomurje, Ptuj in Slovenj Gradec.

Oseminpetdeset del, ki so se uvrstila skozi končno selektorsko sito, pomeni dokaj oster izbor, hkrati pa pred gledalca, strokovno in ljubiteljsko publiko prinaša razstavo, ki po svoji kvaliteti in domiselnosti formalnih rešitev ne le presega običajne preglede ljubiteljske likovne dejavnosti, temveč se kaže kot odličen kulturni dosežek.
Avtorji so tekst v likovno podobo prenesli na različne načine ter z različnimi nameni in razumevanjem materije. Največ likovnikov je ostalo pri sliki, ustvarjeni v oljnih ali akrilnih barvah; tekst so uporabili kot nosilec družbenoangažiranega sporočila ali pa so črke, številke in besede vzeli kot ponujeni likovni material, iz katerega so sestavili likovno učinkovito podobo.

Razstavljajo:

Robert Ahlin, Renata Bedene, Anton Benedik, Jan Bernot, Saša Bezjak, Nika Božič, Magda Cej, Jasmina Čelan, Ingrid Černe, Zdravko Červ, Mirela Faganel, Irena Gajser, Janez Grauf, Slavko Guštin, Tatjana Hlačer, Anita Indihar Dimic, Danilo Jereb, Ludvik Jerčič, Nina Juratovec, Marinka Kerstein, Ingrid Knez, Marjan Korenjak, Robert Kosmač, Danila Krpič, Meta Kuplenik, Dika Majce, Elvira Vera Mauri, Gerhard Mernik, Filip Matko Ficko, Mitja Milavec, Ivo Oman, Bernardina Paj, Andreja Peklaj, Dragica Petek, Branka Pirc, Mojca Podrenik, Sebastjan Popelar, Branka Primc (Bera), Pavel Rakovec, Štefka Ramšak, Tamara Rimele, Simona Robin, Marija Rudolf, Nande Rupnik, Franc Simonič, Ivan Skubin, Skupina V.A.T., Rozina Šebetič, Sabina Šiler Hudoklin, Nevenka Šutila, Primož Tomšič, Ljudmila Turk, Lojze Veberič, Anita Vozelj, Nada Zager, Veronika Zidar, Veronika Židanek, Tina Žvab

Ob razstavi je izšel priročnik Janez Zalaznik, Tekst in podoba, Zgoščena zgodovina nekega razmerja, JSKD, 2011 in katalog z besedilom Janeza Zalaznika in reprodukcijami razstavljenih del.

Pri Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti želimo v obliki tematskih razstav prikazati kakovostne rezultate ljubiteljske likovne ustvarjalnosti in s tem vzpodbuditi razvoj in kakovostno rast likovne produkcije.

Po velikem uspehu, ki sta ga doživeli državni tematski razstavi Tudi črna je barva leta 2008 in Kolaž 2010, smo za razstavo 2012 ponovno izbrali omejitev. Če smo za prvo določili barvo, za drugo tehniko, smo za tokratno razstavo izbrali likovni element – zapis (zanki, črke, besede, teksti).

Razpisana tema ni omejevala ne vsebine ne sloga. Ustvarjalci so se svobodno odločili za katero koli vsebino, za kakršen koli slogovni izraz, za katero koli tehniko, za ploskovni ali prostorski način oblikovanja, le zapis v kakršni koli obliki je moral biti prepoznaven element pri oblikovanju likovnega dela in s tem nosilec vizualnega sporočila. Razpisana omejitev je imela formalni, ne pa vsebinski značaj.

Ker je osnovni namen izobraževanje in spodbujanje kreativnosti, so nastajanje razstave spremljale delavnice in predavanja, izdali pa smo tudi priročnik (Janez Zalaznik, Tekst in podoba, Zgoščena zgodovina nekega razmerja, JSKD, 2011), ki dodatno osvetljuje pojav in pomen letrizmov v likovni umetnosti od oblikovanja prvih zapisov do danes.

Organizacija je potekala na dveh nivojih:
• regijske likovne razstave v letu 2011
• državna razstava v letu 2012.

Pri razstavi TEKST V PODOBI so kot strokovni spremljevalci in selektorji regijskih razstav sodelovali:
Todorče Atanasov, akademski slikar in grafik, dr. Matjaž Duh, docent za likovno pedagogiko in didaktiko,  Mito Gegič, akademski slikar in video umetnik, Monika Ivančič Fajfar, kustosinja, likovna kritičarka in pedagoginja v kulturi, Stojan Kneževič, akademski slikar,  Nataša Kovšca, likovna kritičarka, kuratorka in publicistka, Zoran Ogrinc, slikar, grafik in likovni pedagog, Anamarija Stibilj Šajn, umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka,
Polona Škodič, umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka

Nalogo glavnega selektorja (končni izbor del za razstavo, spremni tekst za katalog) pa je opravil
Janez Zalaznik, akademski slikar, ki se poleg slikarstva ukvarja z grafičnim oblikovanjem, pedagoškim delom in likovno publicistiko. Zapise o likovnih razstava doma in v tujini je objavljal v Mladini, Likovnih besedah, Razgledih in v reviji Ampak. Od leta 1987 poučuje risanje in slikanje na tečajih, delavnicah in v likovnih društvih. Pri JSKD so do sedaj izšli štirje njegovi priročniki: Dobre, umazane, prave! Barva in struktura v slikarstvu od gotike do današnjih dni, 2007, Bilo je nekoč v XX. stoletju  Iz oči v oči z modernim slikarstvom, 2007, Kako je umetnost izgubila nedolžnost  Kolaž, asemblaž in fotomontaža v umetnosti XX. stoletja, 2009, Tekst in podoba  Zgoščena zgodovina nekega razmerja, 2011

KON-TEKST

Na 9. mednarodnem srečanju CastrumFoto z naslovom Kon-tekst so udeleženci in udeleženke raziskovali fotografijo kot sodobni medij, ki izziva predstave o njeni zgolj dokumentarni funkciji. Avtorji in avtorice so se odzvali na “razširjeno polje” fotografije, ki vključuje tudi druge likovne zvrsti in tehnike. Delovni naslov, namenoma zapisan s predpono kon, označuje dvojno razumevanje besede. Po eni strani se nanaša na tekstualne elemente ter postopek (klasične in digitalne) fotomontaže, po drugi strani pa namiguje na razširitev formalnega in vsebinskega konteksta, v katerem se pojavlja sodobna fotografija.

Razstavljena dela kažejo različne formalne pristope k obravnavani temi: od vključevanja slikarskih, tekstualnih in računalniško konstruiranih elementov v fotografske predloge do klasičnih in digitalnih fotomontaž, za katere uporabljajo ustvarjalci in ustvarjalke bodisi svoje avtorske posnetke bodisi podobe z interneta. Vendar tudi takrat, ko raziskujejo fikcijo, ohranjajo tesno povezavo z dokumentarno fotografijo, ki predstavlja izhodišče vseh manipulativnih posegov. Podobe, ki se prelivajo iz enega medija v drugega, dobijo v novem kontekstu drugačno vlogo in pomen, kar prispeva k vsebinski večplastnosti del, ki se dotikajo tudi aktualnih družbeno-političnih tem.

Razstavljajo:

Annibel Cunoldi Attems, Maja Bjelica, Primož Brecelj, Blaž Erzetič, Danilo Jejčič, Viljam Lavrenčič, Peter Mrhar, Andrej Perko, Jasna Samarin

Razstava, ob kateri je izšel katalog z besedilom Nataše Kovšca in reprodukcijami nastalih del, je bila januarja 2012 v Pilonovi galeriji Ajdovščina.

 

Skip to content