Back to archive
exhibition
Trenutek . Augenblick . Moment. Izbrana dela koroških likovnih umetnikov
20. 12. 2012 - 31. 01. 2013
Galerija Ravne

Prodajna razstava izbranih del koroških likovnih umetnikov
TRENUTEK • AUGENBLICK • MOMENT

Sodelujoči umetniki:
Franc Berhtold, Bogdan Borčić, Kaja Brezočnik, Stojan Brezočnik, Katja Felle, Peter Hergold,  Tomo Jeseničnik, Blanka Kefer, Benjamin Kumprej, David Herzog Leitinger, Štefan Marflak, Jure Markota, David Mencinger, Marija Nabernik, Zoran Ogrinc,  Luka Popič, Maja Pučl, Tjaša Rener, Anton Repnik , Janez Repnik, Naca Rojnik, Jerneja Smolnikar, Boštjan Temniker, Aphra Tesla, Milan Unkovič, Aljaž Velički, Tanja Vergles, Sašo Vrabič

Dela umetnikov so predstavljena tukaj

Na ogled bodo najnovejša dela koroških avtorjev, katerih generacijski razpon je občudovanja vreden. Sega od najmlajših, ki komaj končujejo študij in se šele začenjajo oblikovati kot samostojne umetniške osebnosti, do Karla Pečka in Bogdana Borčića globoko v 20. stoletje.
Razstava koroških likovnih umetnikov imenovana »Trenutek« predstavlja dela 32 avtorjev. Umetnike smo povabili, da so za razstavo prispevali po dve deli. Manjša bodo razstavljena v Galeriji Ravne, kjer bodo tudi naprodaj, medtem ko bodo tista večja na ogled v KGLU. Vsa dela so nastala v zadnjih letih in zato predstavljajo aktualen prerez ustvarjanja ali trenutek v času, v katerem je razvidno stanje umetniške produkcije na Koroškem, ki je na nedvomno zavidljivem nivoju.
Po številčnosti avtorjev in njihovih del vidimo, da je likovna umetnost na Koroškem zelo živa in v primerjavi z drugimi umetnostmi na vrhunskem nivoju, mogoče še najmočnejša, kar ji ne nazadnje omogoča tudi institucija Koroške galerije likovnih umetnosti. Prav slednja s svojo dejavnostjo in zbirko, v katero spadajo tudi dela sodelujočih na tej razstavi, pomembno prispeva k razmahu likovne umetnosti na Koroškem, kar bo nedvomno sledilo tudi z razširitvijo njene dejavnosti na Ravne.
Galerija Ravne se je v zadnjem letu uveljavila kot samostojna enota KGLU in je s svojo dejavnostjo že močno opozorila nase, posebej z razstavami, kot je bila tista Pina Poggija Evropa, Deukalion & Phyrra. Prostor galerije Ravne je nekoliko manjši, zato smo umetnike povabili, da tam razstavijo dela manjših dimenzij. Ker dela te vrste pogosteje najdejo pot do kupca, kot na primer galerijski kosi, kot jih lahko vidimo v KGLU, smo se odločili, da ta dela ponudimo v prodajo. Na ta način želimo doseči nekoliko več pozornosti ne samo strokovne javnosti, kot tudi omogočiti likovnim delom vstop v naše domove, čemur so pravzaprav namenjena. Ne nazadnje je vzrok temu našemu početju tudi pomanjkanje ustreznih prodajnih galerij v teh krajih, ki bi prevzele vlogo posrednikov med umetniki/ proizvajalci in kupci/ odjemalci.

Skip to content