Back to archive
exhibition
Umetnine iz javnih in zasebnih zbirk na Koroškem
02. 06. 1989 - 03. 07. 1989
Galerija Slovenj Gradec

V sodelovanju z Zavodom za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor. Kustosa Marko Košan in Milena Zlatar.
Avtorji: Janez Andrej Strauss, Cornelis Johannes van Hulstijn, Leopold Stoll, Franz Jochan Hünten, Max Jensen, Jurij Šubic, Jožef Tominc, Lajči Pandur, Rihard Jakopič, Ivan Vavpotič, France Kralj, Slavko Pengov, Gvidon Birola, Tone Kralj, Maksim Gaspari, Rajko Šubic, Vilijem Nikolaj Petek, Lojze Perko, Franjo Stiplovšek, Fran Klemenčič, Tinca Stegovec, France Godec, Marij Pregelj, Jože Tisnikar, Zoran Mušič, France Pavlovec, Karel Jerak, Janez Šibila, Franjo Golob, Klavdi Tutta, Silvester Komel, Bogoslav Kalaž, Štefan Planinc, Ive Šubic, Marjan Dovjak, Miha Maleš, France Mihelič, Boris Jesih, Aleks Horvat, Zdenko Huzjan, Karel Pečko, Harald Draušbaher, Anton Repnik, Franc Boštjan, Oskar von Pistor, France Gorše, Ivan Napotnik, Ivan Sojč, Nikolaj Pirnat, Stojan Batič, Negovan Nemec, Rade Nikolić, Mirsad Begić, Drago Tršar, Stane Dremelj, Jozef Holzinger in 40 neznanih avtorjev od 17. do 19. stol.
Vabilo – zloženka

Skip to content