Back to archive
exhibition
Vesna Krebs: NARAVA REALNOSTI
06. 06. 2014 - 22. 08. 2014
Galerija Ravne

Pregledna razstava Vesne Krebs je rezultat njenega večletnega raziskovanja odnosa narava – tehnologija – človek v povezavi z vizualno percepcijo. Vesnino likovno prakso zaznamuje konceptualno prisvajanje in kolažiranje podob s ciljem formulirati nove vizualne izkušnje znotraj znanih vzorcev. Z iskanjem in izpostavljanjem identičnih modelov v organskem in anorganskem razblinja iluzijo izoliranosti posameznika od sveta, izoliranosti posameznika od tehnologije, ter izziva posameznikov um, da nenehno postavlja realnost pod vprašaj. V vseh delih je gledalec vključen v simulaciji, največkrat pa kar aktiven soustvarjalec vsebine.

Vesna Krebs bo predstavila dela, ki preučujejo različne aspekte pogleda in formuliranje pomena na podlagi umetniških konceptov in znanstvenih teorij in sicer iz treh ustvarjalnih obdobij:

BIOTOP
Ustvarjanje pomena – mikroskopski pogled

Fiktivna teorija o življenju video organizmov, ki s pomočjo vizualne apropriacije forme, kode,  terminologije in znanstvene metode popelje gledalca v svet organskega znotraj anorganskega. Prisvojene podobe, vstavljene znotraj splošno znanih modelov reprezentacije in transmisije, se prezentirajo skozi mataforo javno dostopnega znanja in gledalčeve izkušnje, ter postavljajo pod vprašaj ustvarjanje lastnega mnenja in določanje pomena.

RESURFACE
Distanca pogleda – satelitski pogled

Resurface raziskuje naravne površine, ki so izpostavljene človeški intervenciji, v odnosu do tehnologije in časovne distance. Oddaljen pogled na planet na eni strani razkriva naravo in njene procese, na drugi pa prikazuje rezultate aktivnosti človeštva. Prisvojene podobe z uporabo tehnologije postanejo interaktivne površine v katere gledalec aktivno vstopa in metaforično površino (planeta) ponovno prestrukturira. Vloga pasivnega opazovalca se na tem mestu spremeni v aktivnega udeleženca, ki je skozi svojo neposredno vključenost primoran prevzeti odgovornost za rezultate lastne aktivnosti.

Čeprav umetniška in znanstvena praksa pristopa k opazovanju na različne načine, igrata na obeh področjih sam proces opazovanja in vloga opazovalca ključno vlogo.
Koliko tega, kar vidimo, je določenega s tem, kako gledamo, in kako naše trenutno znanje in razmišljanje vpliva na to  kar vidimo?

SPOGLED
Ustvarjanje s pogledom – kvantni pogled

Spogled mapira projicirano 2d teksturo na fraktalen 3d objekt, sestavljen iz mreže trikotnikov, ki ponazarjajo časovno-prostorsko nedoločenost. Ko je pogled obiskovalca – opazovalca odsoten, se projicirana tekstura morfira in mutira skozi različna generacijska stanja. Dodatna video vsebina razpršena po prostoru ponazarja nedoločeno elementarno stanje. Ko opazovalec osredotoči pogled na objekt, se proces generiranja ustavi in objekt se manifestira v enoznačnem stanju. Nedoločeni generativni del umetniškega dela je tako skrit opazovalcu in “obstaja” samo takrat, ko ga nihče ne opazuje.

Zadnje delo je nastalo pod vplivom fascinacije nad kvantno mehaniko, ki odpira nova vprašanja: Kako opazovalec vpliva na realnost? Kako akt opazovanja spreminja objekt opazovanja? Kaj se dogaja ko ne gledamo?


http://www.vesnakrebs.com/

Skip to content