Back to archive
exhibition
XIV. Razstava domače in umetne obrti
11. 04. 2002 - 24. 04. 2002
Galerija Slovenj Gradec

Razstava je pregled najboljših izdelkov, ki jih je v obdobju 2000-2002ustvarilo več kot 500 avtorjev. Sistematično strokovno ocenjevanje rokodelskih izdelkov se na Slovenskem izvaja že od leta 1977, ko je bila v Slovenj Gradcu prva razstava.

Po spremembah v zakonodaji je bil z letom 1992 uveden nov ocenjevalni in označevalni sistem, ki s predhodnimi oblikami in izkušnjami predstavlja edino sistematično strokovno skrb, s tem pa tudi usmerjanje in razvijanje tega pomembnega področja naše ustvarjalnosti, gospodarskega prizadevanja, turističnih priložnosti, zaposlitvenih možnosti, izobraževalnih oblik in predvsem tudi področja, ki sooblikuje našo ustvarjalno razpoznavnost in istovetnost v sodobnem svetu. Izbrani in pozitivno ocenjeni izdelki morajo biti ustrezno označeni z obešanko ali nalepnico, vsaki dve leti pa jih tudi razstavimo. V paleti izdelkov se prepletajo zgodovinski spomin (dediščina) in številne nove ustvarjalne možnosti, načini dela, tehnologije, oblike …
Izdelki sooblikujejo in bogatijo sodobna človekova razmerja med kulturnim in naravnim okoljem, vnašajo razsežnost kakovosti v kulturo bivanja, vsakdanjega življenja, v naše medsebojne odnose. Ti rokodelski izdelki so lahko tudi tiste vrste darila, kjer “preberemo” njihovo duhovno vrednost; so nosilci številnih sporočil in vrednot, ki bogatijo naš vsakdanjik in naše praznike.
Zato vas vabimo tudi na letošnjo razstavo domačih in umetnostnih obrti, štirinajsto po vrsti. Preživite nekaj svojega časa z vrhunskimi izdelki in njihovimi izdelovalci! Razstava ponuja veliko priložnosti tudi s spremljajočimi dogajanji. Še posebno priporočamo ogled šolam. Prav mladi naj bi videli v posameznih rokodelskih dejavnostih tudi možnosti za bodoči poklic ali le ljubiteljsko ustvarjalno sprostitev. Na obeh razstavah, torej v Slovenj Gradcu in v Ljubljani, boste lahko opazovali nekatere rokodelce pri ustvarjanju. Zagotovljeno je strokovno vodstvo po razstavi. V Slovenj Gradcu so pripravili poseben program “Po poti domačih obrti”. Pot vodi po Šmartnu, Golavabuki in Legnu. Na Ljubljanski grad pa se boste lahko peljali tudi s turističnim vlakom. Na grajskem dvorišču bo ustvarjalo nekaj rokodelcev.
In navsezadnje: Tako veliko število izdelkov in njihovih izdelovalcev je pravzaprav le izbor najboljšega, kar je nastalo v zadnjih dveh letih v Sloveniji. To pa je tisto, kar nas mora navdajati s ponosom in utrjevati prepričanje o izjemno ustvarjalnem evropskem narodu in državi.

Skip to content