Pestre počitnice v Koroški galeriji

 

Poletje v KGLU: otvoritev v Dravogradu in na Ravnah, predavanja za odrasle in ustvarjalnice za otroke…

 

Andrej Grošelj: Retrospektivna razstava

Galerija Ravne

Otvoritev: 30. junij  2015 ob 19.00 uri, Galerija Ravne

 

Mednarodna zbirka keramike UNICUM
2. julij 2015 – 30. avgust 2015
Otvoritev: 2. julij 2015 ob 19. uri, Cerkev sv, Vida v Dravogradu
V okviru spremljevalnih razstav 3. mednarodnega trienala keramike UNICUM Koroška galerija likovnih umetnosti v sodelovanju z Občino Dravograd, Javnim zavodom Dravit in JSKD – Območno izpostavo Dravograd v cerkvi sv. Vida v Dravogradu predstavlja dela iz svoje zbirke.

 

GALERIJA SLOVENJ GRADEC


BERNEKERJEVA POČITNIŠKA USTVARJALNICA
torek, 7. julij 2015, 10.00 – 12.00
HIŠICA IZ KARTONA
Ogledali si bomo razstavo Sodobna umetnost na Koroškem (SLO/A) in z motivi iz razstave poslikali  hišice iz kartona.
Ustvarjalnice so namenjene otrokom od 4. leta starosti dalje ter osnovnošolski mladini. Otroci naj bodo primerno oblečeni. Pridružujemo si pravico do spremembe programa.
Cena ustvarjalnice je 1,5 €.
Prijave po telefonu:  02 620 36 58  ali na email: 


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Vabljeni vsi, ki radi ustvarjate!

Hiice_iz_kartona

 

Marko Košan: IZBRANA DELA IZ SLOVENJGRAŠKE LIKOVNE DEDIŠČINE
sreda, 8. julija 2015 ob 18. uri
Mihael Scobl (? – 1646), Zaroka sv. Katarine, 1638, olje/platno, 165 x 95 cm, ž. c. sv. Elizabete, Slovenj Gradec
Program rekatolizacije naših krajev po zaključku epizode protestantizma v dvajsetih in tridesetih letih 17. stoletja je ponudil veliko priložnosti za delo zgodnjim baročnim umetnikom, ki so v skladu s smernicami cerkve na novo krasili notranjščine božjih hramov. Pod vodstvom mogočnega slovenjgraškega župnika Andreja Tavčarja je deloval tudi utemeljitelj slovenjgraških baročnih slikarskih delavnic Mihael Scobl, programsko zgovorna pa je njegova slika Zaroka sv. Katarine na desnem stranskem oltarju mestne župne cerkve sv. Elizabete.
Predaval bo muzejski svetovalec Marko Košan.

Scobl_zelo_mala

 

BERNEKERJEVA POČITNIŠKA USTVARJALNICA
torek, 14. julij 2015, 10.00 – 12.00
FOTOGRAFIRAM – KOLAŽIRAM
Nekateri umetniki na razstavi Sodobna umetnost na Koroškem (SLO/A) se predstavljajo s fotografijami. Tudi mi bomo fotografirali  v razstavnih prostorih in nastale fotografije predelali.
Ustvarjalnice so namenjene otrokom od 4. leta starosti dalje ter osnovnošolski mladini. Otroci naj bodo primerno oblečeni. Pridružujemo si pravico do spremembe programa.
Cena ustvarjalnice je 1,5 €.
Prijave po telefonu:  02 620 36 58  ali na email: 


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Vabljeni vsi, ki radi ustvarjate!

Fotografiram_-_kolairam

 

Marko Košan: IZBRANA DELA IZ SLOVENJGRAŠKE LIKOVNE DEDIŠČINE
sreda, 15. julija 2015 ob 18. uri

Franc Mihael Strauss (1674 – 1740), Sv. Elizabeta med berači, 1732, olje/platno, 320 x 176 cm, ž. c. sv. Elizabete, Slovenj Gradec 
S slikarsko delavnico Franca Mihaela Straussa in njegovega sina Janeza Andreja Straussa je Slovenj Gradec v 18. stoletju postal pomembno likovno središče. Medtem ko oltarje koroških cerkva na tej in na oni strani meje krasi cela plejada podob Straussa mlajšega, se je ohranilo manjše število kvalitetnejših in slikarsko bolj prepričljivih del Straussa starejšega, med njimi pa je najbolj znana monumentalna upodobitev slovenjgraške zavetnice Sv. Elizabete na glavnem oltarju mestne župne cerkve.
Predaval bo muzejski svetovalec Marko Košan.

Strauss_zelo_mala

 

BERNEKERJEVA POČITNIŠKA USTVARJALNICA
torek, 21. julij 2015, 10.00 – 12.00
ŠTAMPILJKE
Grafična dela na razstavi Sodobna umetnost na Koroškem (SLO/A) nam bodo izhodišče za izdelavo štampiljk.
Ustvarjalnice so namenjene otrokom od 4. leta starosti dalje ter osnovnošolski mladini. Otroci naj bodo primerno oblečeni. Pridružujemo si pravico do spremembe programa.
Cena ustvarjalnice je 1,5 €.
Prijave po telefonu:  02 620 36 58  ali na email: 


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Vabljeni vsi, ki radi ustvarjate!

tampiljke

 

Marko Košan: IZBRANA DELA IZ SLOVENJGRAŠKE LIKOVNE DEDIŠČINE
sreda, 22. julija 2015 ob 18. uri
Nikolaus Knüpfer (1609 – 1655), Enej in Dido, 1652, olje/les, 69 x 106 cm, Sokličeva zbirka Slovenj Gradec
Slovenjgraška Sokličeva zbirka hrani celo vrsto pomembnih likovnih del, najimenitnejša in najdragocenejša pa je slika severnonemškega slikarja Nikolausa Knüpferja, ki je v zrelih letih deloval v Utrechtu in je v »zlati dobi holandskega in flamskega slikarstva« pripadal krogu baročnih slikarjev z Rembrandtom in Rubensom na čelu. Sliko je pred drugo svetovno vojno ob razprodaji imetja graščine Bukovje pri Dravogradu za svojo zbirko odkupil Jakob Soklič.
Predaval bo muzejski svetovalec Marko Košan.

Knpfer_zelo_mala

 

BERNEKERJEVA POČITNIŠKA USTVARJALNICA
torek, 28. julij 2015, 10.00 – 12.00
PAPIR SI LAHKO NAREDIM TUDI SAM!
Iz odpadnega papirja bomo naredili nov papir, na naslednji ustvarjalnici pa bomo iz njega naredili umetniško knjigo.
Ustvarjalnice so namenjene otrokom od 4. leta starosti dalje ter osnovnošolski mladini. Otroci naj bodo primerno oblečeni. Pridružujemo si pravico do spremembe programa.
Cena ustvarjalnice je 1,5 €.
Prijave po telefonu:  02 620 36 58  ali na email: 


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Vabljeni vsi, ki radi ustvarjate!

Papir_si_lahko_naredim_tudi_sam

 

Marko Košan: IZBRANA DELA IZ SLOVENJGRAŠKE LIKOVNE DEDIŠČINE
sreda, 29. julija 2015 ob 18. uri
Zoran Mušič (1909 – 2005), Ob reki, 1937, olje/platno, 56 x 72 cm, NLB Koroška banka Slovenj Gradec
Zoran Mušič je najpomembnejši in mednarodno najbolj cenjen slovenski slikar druge polovice preteklega stoletja. Na zagrebški Akademiji je diplomiral leta 1937  in se takoj uveljavil kot vodilna osebnost med slikarji svoje generacije, povezanimi v t. i. Klubu neodvisnih. Poleti 1937 je krajši čas kot gost Jakoba Sokliča bival v Slovenj Gradcu, kjer je tedanja Okrajna hranilnica odkupila oljno sliko Ob reki, mojster čopiča pa je svojega gostitelja tudi portretiral. 
Predaval bo muzejski svetovalec Marko Košan.

Mui1_zelo_mala

 

BERNEKERJEVA POČITNIŠKA USTVARJALNICA
torek, 4. avgust 2015, 10.00 – 12.00
MOJA UMETNIŠKA KNJIGA
Na razstavi Sodobna umetnost na Koroškem (SLO/A) si bomo ogledali umetniško knjigo, potem pa iz ročno narejenega papirja izdelali svojo.
Ustvarjalnice so namenjene otrokom od 4. leta starosti dalje ter osnovnošolski mladini. Otroci naj bodo primerno oblečeni. Pridružujemo si pravico do spremembe programa.
Cena ustvarjalnice je 1,5 €.
Prijave po telefonu:  02 620 36 58  ali na email: 


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Vabljeni vsi, ki radi ustvarjate!

Moja_umetnika_knjiga

 

 

BERNEKERJEVA POČITNIŠKA USTVARJALNICA
torek, 11. avgust 2015, 10.00 – 12.00
ODTISI NARAVE
Na razstavi Sodobna umetnost na Koroškem (SLO/A) si bomo ogledali umetniška dela, katerih osrednji motiv je narava. Različne motive iz narave bomo odtisnili v mavec.
Ustvarjalnice so namenjene otrokom od 4. leta starosti dalje ter osnovnošolski mladini. Otroci naj bodo primerno oblečeni. Pridružujemo si pravico do spremembe programa.
Cena ustvarjalnice je 1,5 €.
Prijave po telefonu:  02 620 36 58  ali na email: 


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Vabljeni vsi, ki radi ustvarjate!

Odtisi_narave

 

BERNEKERJEVA POČITNIŠKA USTVARJALNICA
torek, 18. avgust 2015, 10.00 – 12.00
GLINENI KIPCI
Na razstavi galerijske stalne zbirke si bomo ogledali dela kiparja Franca Bernekerja, po katerem se ustvarjalnice imenujejo, in iz gline ustvarili kipce.
Ustvarjalnice so namenjene otrokom od 4. leta starosti dalje ter osnovnošolski mladini. Otroci naj bodo primerno oblečeni. Pridružujemo si pravico do spremembe programa.
Cena ustvarjalnice je 1,5 €.
Prijave po telefonu:  02 620 36 58  ali na email: 


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Vabljeni vsi, ki radi ustvarjate!

Glineni_kipci

GALERIJA RAVNE
Gledališka pot 1, 2390 Ravne na KoroškemBERNEKERJEVA POČITNIŠKA USTVARJALNICA
sreda, 22. julij 2015, 10.00 – 12.00
LESENE FIGURE
V Galeriji Ravne si bomo ogledali razstavo kiparja Andreja Grošlja, ki je ustvarjal predvsem v lesu, in iz kosov lesa sestavili različne figure, predmete, živali, rastline …

Ustvarjalnice so namenjene otrokom od 4. leta starosti dalje ter osnovnošolski mladini. Otroci naj bodo primerno oblečeni. Pridružujemo si pravico do spremembe programa.
Cena ustvarjalnice je 1,5 €.
Prijave po telefonu:  02 620 36 58 ali na email: 


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Lesene_figurice_RavneBERNEKERJEVA POČITNIŠKA USTVARJALNICA
sreda, 29. julij 2015, 10.00 – 12.00
GLINENI KIPCI
V Galeriji Ravne si bomo ogledali razstavo kiparja Andreja Grošlja, ki je ustvarjal predvsem v lesu, a mu tudi delo z glino ni bilo tuje, zato bomo tudi mi ustvarili glinene kipce.
 
Ustvarjalnice so namenjene otrokom od 4. leta starosti dalje ter osnovnošolski mladini. Otroci naj bodo primerno oblečeni. Pridružujemo si pravico do spremembe programa.
Cena ustvarjalnice je 1,5 €.
Prijave po telefonu:  02 620 36 58 ali na email: 


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Glineni_kipci_Ravne

 

BERNEKERJEVA POČITNIŠKA USTVARJALNICA
sreda, 5. avgust 2015, 10.00 – 12.00
ODTISI NARAVE
Na razstavi kiparja Andreja Grošlja v Galeriji Ravne si bomo ogledali umetniška dela, katerih osrednji motiv je narava. Različne motive iz narave bomo odtisnili v mavec.

Ustvarjalnice so namenjene otrokom od 4. leta starosti dalje ter osnovnošolski mladini. Otroci naj bodo primerno oblečeni. Pridružujemo si pravico do spremembe programa.
Cena ustvarjalnice je 1,5 €.
Prijave po telefonu:  02 620 36 58 ali na email: 


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Vabljeni vsi, ki radi ustvarjate!

Odtisi_narave

Skip to content