Razstava nagrajenih arhitekturnih projektov

Razstava nagrajenih  projektov javnega odprtega anonimnega arhitekturnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za objekt 

“Šolski center Slovenj Gradec” v Koroški galeriji likovnih umetnosti. 18.5. – 31.5.2012 

   

Predmet natečaja:
Predmet natečaja je arhitekturno-urbanistična rešitev območja, kjer je predvidena gradnja novih prostorov Šolskega centra Slovenj Gradec. Območje obdelave je umeščeno med obstoječe prostore Šolskega centra Slovenj Gradec na Koroški 11 in Celjsko cesto, zaznamujeta pa ga brežina in potok, ki je delno kanaliziran. Načrtovani objekt bo namenjen izvajanju programov Srednje zdravstvene šole (8 oddelkov) in Srednje gostinsko turistične in lesarske šole (15 oddelkov). Z rešitvijo je treba zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za izvajanje izmenskega pouka, upoštevajoč sodobne metode dela in razvoj učne tehnologije. Zaradi vključevanja v širšo celoto Šolskega centra Slovenj Gradec je treba načrtovani objekt skrbno umestiti v prostor ter predvideti ustrezno vsebinsko in prostorsko navezavo na obstoječe objekte. Zasnova zunanje ureditve naj povezuje arhitekturo, prometne in druge odprte površine v smiselno celoto.

 arhitekturni_projekti_olskicenter01

Razstavljeni projekti
Znižana 1. nagrada

Avtorji
prof. dr. Aleš Vodopivec, u.d.i.a
Klara Bohinc
Matej Delak, u.d.i.a
Gašper Fabjan
Ajda Fortuna
Gašper Medvešek, u.d.i.a
Uroš Razpet, u.d.i.a, MBA
Jernej Myint
arhitekturni biro Plan B d.o.o.

2. nagrada
Avtorji
Matej Vozlič, u.d.i.a
Vesna Vozlič Košir, u.d.i.a
Sodelavci:
Klemen Rogelj, stud.arh.
Luka Vozlič, stud.soc.
Petra Sajovic, stud.arh.
Rok Kete, stud.arh.

3. nagrada
Avtorji
dr. Jaka Bežan, u.d.i.a.
sodelavec: Klemen Podjed, štud.arh.
Priznanje:
Avtorji
Lovrenc Cvetko, MA BI, u.d.i.a.
Išel Hanžekovič, u.d.i.a.
Rok Pohl, u.d.i.a.

Priznanje
Avtorji
Maruša Zorec, u.d.i.a.
Uroš Rustja, u.d.i.a.
Vizualizacija:
Mark Koritnik, u.d.i.a.

Sodelavci:
Ana Golmajer, štud.arh.
Samantha Vuk, štud.arh.
AnžeGrubelnik, štud.arh.
Martina Tepina, u.d.i.a.
Krajinska arhitektura:
Luka Javornik, u.d.i.k.a.
Akka d.o.o.
Konzultanti:
Konstrukcija:
Bruno Dujič, u.d.i.g.r. (CBD d.o.o.)
Strojne instalacije:
Matej Kramar, u.d.i.s.t.r. (Reing d.o.o.)

Priznanje
Avtorji
prof. Jurij Kobe, u.d.i.a.
asist. Rok Žnidaršič, u.d.i.a.
Katarina Čakš, abs. arh.
Andraž Keršič, štud. arh.
Alja Košir, štud. arh.
Aljoša Lipolt, štud. arh.
Lucija Penko, štud. arh.

Priznanje
Avtorji
Paulo A. Barbaresi, u.d.i.a.
Nataša Blažko, u.d.i.a.
Maja Kovačič, u.d.i.a.
Ina Radšel, u.d.i.a.

Več na spletni strani:  http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_izvedeni&nat_id=113

Skip to content