Stojan Brezočnik razstavlja v Minsku

z razstavo
VRAČANJE/ VOZVRASCHENIE

Stojan Brezočnik se z razstavo VRAČANJE/ VOZVRASCHENIE predstavlja v Minsku, Belorusija. Otvoritev razstave v Muzeju zgodovine beloruskega kina (Museum of the Belarusian Cinema History) v Minsku:

19. april 2016, ob 18. uri.

Razstava je nastala v sodelovanju s Koroško galerijo likovnih umetnosti, kot  izmenjalni program KGLU. Na ogled do 8. maja 2016.

Stojan Brezočnik ustvarja z grafično tehniko suhe igle skoraj vse življenje in v vseh teh letih jo obvlada do popolnosti.  S svojimi deli opominja gledalca na večno vprašanje, »kdo smo, od kod prihajamo in kam gremo«. Velika bela in siva praznina v ozadju na slikah Brezočnika včasih predstavlja prostor in na drugi strani praznino naše duše. Razstava VRAČANJE/ VOZVRASCHENIE Stojana Brezočnika je retrospektiven vpogled v njegov umetniški opus.

Razstava v Muzeju zgodovine beloruskega kina v Minsku je nastala v sodelovanju s Koroško galerijo likovnih umetnosti. V Galeriji Ravne je bila v okviru izmenjalnega programa v letu 2015 na ogled razstava ukrajinskega fotografa Viktorja Senkova in slovenske fotografinje Kaje Brezo-čnik z naslovom Ure. Konec letošnjega leta pa se bo v Galeriji Ravne predstavil še eden najpo-membnejših beloruskih slikarjev in grafikov, Sergej Balenlok.

Stojan Brezočnik (Slovenj Gradec, 1954) je leta 1979 diplomiral na Pedagoški akademiji v Mari-boru. Prvo samostojno razstavo je priredil v osnovni šoli, orga¬nizirati jo je pomagal pokojni uči-telj in slikar Mitja Schöndorfer. Imel je številne samostojne razstave v Sloveniji in Avstriji, sode-loval pa tudi na mnogo sk¬upinskih, nazadnje na razstavi Odtisi in vtisi v MGLC, Ljubljana (2012) in v galeriji Taler Fort v Barcelo¬ni, Španija (2013). Živi in ustvarja na Ravnah na Koroškem.

Muzej zgodovine beloruskega kina

Minsk, Sverdlova, 4
истории белорусского кино
(Минск, ул. Свердлова, 4)

Brez_naslova_suha_igla_2006_50_x_70_cm

Skip to content