Nazaj na arhiv
projekt
Odprta galerija: Podpora novim kariernim perspektivam 2018–2021

Zaradi želje po oživitvi in prenovi galerijskega programa ter povečanja obiska smo za leto 2018–2021 zasnovali program Odprta galerija, ki ga financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Delo v projektu bo zelo razgibano ter bo tako mladim brezposelnim kulturnim ustvarjalcem, ki bodo dobili zaposlitev v okviru projekta pod vodstvom strokovnega kadra KGLU, nudilo usposabljanje in izobraževanje na različnih področjih, kot so sodobna razstavna dejavnost in kuratorstvo, arhiviranje, dokumentiranje, restavratorstvo, splošno rokovanje z muzejskimi predmeti, delo v okviru kulturnih andragoških in pedagoških programov, snovanje novih izobraževalnih vsebin, kulturno organiziranje ter promocija kulturnih dogodkov, usposabljanje na področju priprave kulturnih projektov in njihovega vodenja. Na ta način bodo vključeni kandidati pomagali poživiti galerijske prostore in program, sami pa bodo pridobili nove kompetence in reference, ki bi jim pomagale izboljšati zaposlitvene možnosti na kulturnem področju.
S programom želimo še intenzivneje slediti ciljem galerijskega programa po zagotavljanju spodbudnega ustvarjalnega okolja za razvoj naše kulturne dejavnosti in čim večji doseg pri obiskovalcih ter ustvarjanje kvalitetnega delovnega okolja. Preko projekta bomo zaposlitev ponudili 5 brezposelnim mladim ustvarjalcem na področju kulture do 29. leta