O zbirki

Zbirka Koroške galerije likovnih umetnosti danes šteje okoli 3000 del. Sestavljajo jo dela številnih tujih in domačih avtorjev ter posebni večji sklopi zbirk, kot so zbirka Jožeta Tisnikarja, ki je dopolnjena z zbirko Hommage Tisnikarju – ta povezuje dela slovenskih in tujih avtorjev s Tisnikarju sorodno tematiko –, zbirka del Bogdana Borčića, Valentina Omana, Štefana Planinca in Pina Poggija. Galerija hrani in dopolnjuje tudi specifično zbirko, ki je začela nastajati ob razstavah pod pokroviteljstvom Združenih narodov 1966–1985, sestavljajo pa jo mednarodna likovna dela z aktualnimi angažiranimi temami, kot so vojna, migracije, socialne neenakosti … Posebna pozornost je namenjena sodobni umetniški produkciji predvsem regionalnih umetnikov, pa tudi umetnikov iz vse Slovenije.

Spletna predstavitev zbirke je razdeljena na kategorije glede na umetniško zvrst. Ob posameznih zvrsteh so izpostavljeni tudi posebni segmenti in avtorji, katerih obseg del je v zbirki najobširnejši ali pa imajo zanjo posebno vrednost. Na spletni strani je predstavljen le izbor avtorjev in umetniških del.