Nazaj na arhiv
katalog
Anja Jerčič Jakob, Preraščanje / Growing out

Avtorica besedila: Katarina Hergold Germ
Izdala in založila: Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje: 2016
Naklada: 250 izvodov
Cena: 10 Eur