KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/ (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14 in 50/14), je informacija javnega značaja informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. Omenjeni zakon ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb. Informacije javnega značaja so prosto dostopne fizičnim ali pravnim osebam. Način njihovega posredovanja podrobno določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05, 119/07 in  95/11), ki določa tudi način njihovega posredovanja v svetovni splet, zaračunljivost stroškov takšnega poslovanja, ponovno uporabo informacij javnega značaja, ceno in druge pogoje takšne uporabe ter poročanje o zagotavljanju dostopa do informacij javnega značaja. Omenjena uredba določa tudi način priprave kataloga informacij javnega značaja. 

 

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

V skladu z novo evropsko Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov, ki je pričela veljati 25. maja 2018 ter prinaša več ugodnosti in varnosti za vas, vas želimo o obvestiti o tem, kakšne so vaše pravice in na kakšen način skrbimo za varstvo osebnih podatkov v Koroški galeriji likovnih umetnosti. Do sedaj smo uporabnike naših komunikacijskih kanalov obveščali preko navadne ali e-pošte. Pred vsako razstavo ali kulturnim dogodkom v KGLU vam na domač in/ali e-naslov pošljemo lično osebno vabilo. Če želite naša vabila dobivati še naprej, vas prosimo, da si preberete naše zaveze o varstvu osebnih podatkov ter izpolnite ustrezen obrazec.