Nazaj na arhiv
katalog
Benjamin Kumprej, Nostalgija

Avtorji besedila: Gašper Bivšek, Andreja Hribernik, Niko R. Kolar, Jernej Kožar, Dušan Krebel, Romana Lesjak, Tomaž Rožen, Matic Tasič
Izdala in založila: Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje: 2018
Naklada: 300 izvodov
Cena: Katalog na voljo v knjižnici KGLU