Nazaj na arhiv
katalog
Štefan Marflak, Slika kot koeksistenca bivanja

Avtorji besedila: Jernej Kožar
Izdala in založila: Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje: 2017
Naklada: 300 izvodov
Cena: 3 EUR