Nazaj na arhiv
projekt
Odprta galerija: Podpora novim kariernim perspektivam 2018–2021

Zaradi želje po oživitvi in prenovi našega programa ter povečanja obiska galerije smo za obdobje 2018–2021 zasnovali projekt Odprta galerija, ki ga financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Mladim, ki bodo dobili zaposlitev v okviru projekta, bomo pod vodstvom strokovnega kadra nudili usposabljanja in izobraževanja na področju sodobne razstavne dejavnosti, kuratorstva, arhiviranja, dokumentiranja, restavratorstva, splošnega rokovanja z muzejskimi predmeti, dela v okviru kulturnih andragoških in pedagoških programov, snovanja novih izobraževalnih vsebin, kulturnega organiziranja in promocije kulturnih dogodkov ter priprave kulturnih projektov in njihovega vodenja. Na ta način bodo vključeni kandidati pomagali poživiti galerijske prostore in program, sami pa bodo pridobili nove kompetence in reference, ki jim bodo pomagale izboljšati zaposlitvene možnosti na področju kulture. S programom želimo še intenzivneje slediti ciljem galerijskega programa po zagotavljanju spodbudnega ustvarjalnega okolja za razvoj kulturne dejavnosti in nadaljevati z ustvarjanjem kvalitetnega delovnega okolja za vse zaposlene. V projektu bomo zaposlitev ponudili petim brezposelnim mladim ustvarjalcem na področju kulture do vključno 29. leta starosti.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji