Umetniški natečaj “Koroška, kdo si?”

Klub koroških študentov v sodelovanju z Galerijo Ravne objavlja razpis za mlade ustvarjalce.

Umetniški natečaj “Koroška, kdo si?” je namenjen mladim vizualnim in literarnim ustvarjalcem med 18. in 29. Letom starosti, vključno z letnico rojstva 1991, ki živijo in ustvarjajo na Koroškem, imajo na Koroškem stalno prebivališče in/ali so na Koroškem rojeni. Nagrade se podeljuje za kvalitetno in inovativno še neobjavljeno umetniško delo, ki je nastalo v zadnjih dveh letih. Natečaj se deli na literarno in vizualno kategorijo. Obe kategoriji imata isto izhodiščno temo natečaja. Posamezni umetnik se lahko prijavi le pod eno kategorijo. V vizualno kategorijo natečaja lahko prijavitelji prijavijo dela v mediju slikarstva, kiparstva, grafike, risbe, instalacije, fotografije, videa in novih medijev. Dela s področja uporabnih
umetnosti, oblikovanja, gledališča in filma niso predmet tega razpisa.
Več o temi »Koroška, kdo si?« Koroško regijo kot tako ustvarjamo ljudje, ki iz nje izhajamo in v njej iščemo navdih. Korenine mladih umetnikov tako ali drugače vplivajo na njihovo ustvarjanje, in tokrat bi radi na vprašanje »Koroška, kdo si?« odgovorili še v širšem pogledu. Tema natečaja je omejena le na dejstvo, da umetnik predstavi svoj svet (poljubna tematika), katerega navdih je koroška regija. Namen natečaja je spodbuditi ustvarjanje mladih umetnikov v naši regiji in jim dati priložnost, da najprej doma pokažejo “kdo je Koroška”.

PRAVILA, ZAHTEVE in NAGRADA RAZPISA:
– umetnice in umetniki se lahko na natečaj prijavijo samostojno, lahko jih prijavijo institucije ali posamezniki,
– prijavljeni kandidati morajo imeti stalno prebivališče na Koroškem ali pa so na Koroškem rojeni,
– strokovna žirija bo med prispelimi projekti izbrala dobitnika prve nagrade, ki se bo predstavili z novimi ali s še nerazstavljenimi deli v letu 2020 na razstavi v Galeriji Ravne. Organizatorji nagrajenki/cu nudijo samostojno razstavo v Galeriji Ravne,
– dobitnik prve nagrade je obvezan, da v izbranem terminu pod mentorstvom organizatorjev postavi razstavo v Galeriji Ravne. Postavitev razstave bo potekala v sodelovanju z organizatorjem natečaja (Klub koroških študentov, Galerijo Ravne ter umetnikom).
Dobitnik prve nagrade prejme tudi vabilo in pogostitev na dogodku Koroški večer,
– prav tako prijavitelji na natečaj dovoljujejo, da strokovna žirija med njihovimi prispelimi deli izbere do 3 dela, ki bodo razstavljena na dogodku Koroški večer,
12. 4. 2019 na domačiji Marin-Miler na Šentanelu, ter da bodo ta ista dela javno objavljena v skupni publikaciji projekta “Koroška, kdo si?”, ki bo izšla po zaključku projekta v sodelovanju organizatorja natečaja in projekta,
– strokovna žirija si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade v primeru, če noben kandidat ni ustrezen,
– organizatorji in nosilci programa Galerije Ravne imajo pravico do zavrnitve kandidata, ki bi bil neustrezen.
Prijava na umetniški natečaj “Koroška, kdo si?” mora obvezno vsebovati:
– osebne podatke: ime, priimek, naslov, telefon, e-mail;
– kratek profesionalni življenjepis z obvezno letnico rojstva;
– umetnice in umetniki naj predložijo dokumentacijo o minimalno 5. in maksimalno 10. delih nastalih v zadnjih 2 letih od leta 2017 dalje, označeno z vsemi podatki o avtorju in delih (naslov, leto, tehnika, dimenzije). Dokumentacija lahko vsebuje digitalne posn- etke na CD/DVD, usb,… Fotografije predloženih umetniških del naj bodo visoke kakovosti (300 dpi, max 3MB);
– obvezno izjavo umetnika o svojem umetniškem delu oz. razlago predlagatelja – do 1000 znakov.

Prispele nepopolne in pomanjkljive vloge ne bodo upoštevane!

Vsi našteti elementi prijave so obvezni.
Prijavo in vso razpisno dokumentacijo pošljite fizično na naslov:
Klub koroških študentov
Čečovje 5
2390 Ravne na Koroškem
ali jo oddajte v elektronski obliki (zip, rar, pdf, word, jpeg) na e-mail:
sasa.nemec@klub-kks.si
Kandidati lahko predložijo dodatno dokumentacijo (kataloge, tekste in ostalo). Priložene dokumentacije ne vračamo in ostaja v arhivu natečaja “Koroška, kdo si”. Nepopolne, pomanjkljive in zakasnele prijave pri izboru ne bomo upoštevali.
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na: sasa.nemec@klub-kks.si ali na tel.: 041 528 464
Natečaj je odprt do vključno 15. marca 2019.
O rezultatih natečaja bodo vsi kandidati in predlagatelji obveščeni do 5. 4. 2019.