Nazaj na arhiv
katalog
Josip Šurlin in Jan Tomažin, Oblike življenja

Avtorji besedila: Jasminka Babič, Jernej Kožar
Jezik: slovenski, hrvaški, angleški
Izdala in založila: Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec
Leto izdaje: 2019
Naklada: 300 izvodov
Cena: