Nazaj na arhiv
katalog
Boris Lurie in NO!art

Avtorji besedila: Andreja Hribernik, Marko Košan, Ivonna Veiherte
Jezik: slovenski, angleški
Izdala in založila: Koroška galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec in Boris Lurie Art Foundation
Leto izdaje: 2019
Naklada: 500 izvodov
Cena: 10 EUR