Nazaj na arhiv
razstava
Miro Hajnc: Opus Alchymicum
21. 12. 2001 - 21. 01. 2002
Galerija Slovenj Gradec


Kustosa: Milena Zlatar in Mario Berdić

Koroški slikar Miro Hajnc iz Radelj ob Dravi je koncept pričujoče razstave razvil na podlagi dolgoletnega ukvarjanja z eksistenčnimi in psihološkimi problematikami različnih religioznih sistemov in filozofskih šol, s poudarkom na budizmu in tibetanski mistiki, ki jih tokrat sintetizira v obliki likovno-alkemičnega opusa magnuma z intimnimi poudarki v obliki sanjskih ali fantazijskih simbolov. Poglavitno ikonografsko in simbolično izhodišče Hajnčeve razstave najdemo v Jungovih interpretacijah sanjske simbolike na eni strani ter povezave med alkimijo in psihologijo na drugi, pri čemer je neizčrpen vir analogij likovni opus Heinricha Füsslia. Prava zakladnica informacij o ikonografiji in simboliki v alkimistični tradiciji so brez dvoma tudi likovna in poetična dela Williama Blaka. Sanje in stvarnost, podzavestno in zavestno pa so psihološka in filozofska področja, ki se v Hajnčevem likovnem opusu neprestano prepletajo.
Kompleksna postavitev z enotnim konceptom v okviru razčlenjenega, vendar enotnega prostora novega krila slovenjegraške Galerije likovnih umetnosti ima značaj risarsko-slikarske instalacije, ki jo lahko celostno doživimo le z interaktivnim sprehodom skozi razstavišče, ob domišljijskem sodoživljanju vseh faz iniciacije oz. alkemične transmutacije. Hkrati je ob otvoritvi na ogled tudi plesni performans Edvarda Cluga na izvirno glasbo Izidorja Leitingerja, tako koreografija kot glasba pa sta nastali izključno po tematskem navdihu razstave.

Besedilo: Mario Berdić

Otvoritveni performans: Edvard Clug, koreografija & glasba: Izidor Leitinger

Prenos v Salon Ars, Radlje ob Dravi (27. 9.–11. 10. 2002) in v Miheličevo galerijo, Ptuj (21. 3. 2002).

Vabilo, katalog