Nazaj na arhiv
projekt
Naša galerija: Podporno okolje za delovanje na področju kulture

Zaradi želje po oživitvi in prenovi galerijskega programa in prostorov smo za leto 2018 zasnovali program Naša galerija, kjer bomo ponudili možnost za vključevanje in sodelovanje brezposelnim osebam, posebej starejšim, dolgotrajno brezposelnim, osebam z nižjo izobrazbo ali pa osebam v postopku izgubljanja zaposlitve. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za kulturo RS. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
Delo v projektu bo vključenim uporabnikom pod vodstvom strokovnega kadra KGLU nudilo usposabljanje in izobraževanje na različnih področjih, kot so arhiviranje, dokumentiranje, restavratorstvo, delo v okviru izobraževalnih in ustvarjalnih delavnic za odrasle in otroke, informiranje obiskovalcev, promocija, snovanje novih izobraževalnih vsebin. Na ta način bodo vključeni uporabniki pomagali poživiti galerijske prostore in program ter pridobili nove kompetence in reference, ki jim bodo pomagale izboljšati zaposlitvene možnosti na področju kulture.

Program Naša galerija zajema kontinuirane pedagoške in andragoške dejavnosti s poudarkom na vključevanju mladih in odraslih. S tem namenom bomo s pomočjo usposabljanj zastavili likovne delavnice za odrasle in dopolnili programe, namenjene najmlajšim, ter omogočili obiskovalcem večjo dostopnost do že obstoječih programov KGLU. Atelje Karla Pečka, ki ga bomo v okviru programa urejali in pripravili za javnost služi kot izhodišče celotnemu sklopu aktivnosti, ki se bodo odvijale v okviru tega programa. Karel Pečko je kot akademski slikar in dolgoletni direktor KGLU pomembno zaznamoval regijo. Delavnice za odrasle bomo zasnovali pod njegovim imenom. Namenjene bodo pridobivanju strokovnega znanja in likovnih veščin udeležencev delavnic. Delavnice bomo izvajali s pomočjo vključenih brezposelnih oseb s področja kulture, znotraj katerih bodo lahko pod strokovnim mentorstvom zaposlenih delovali tudi kot izvajalci delavnic.

S programom želimo še intenzivneje slediti ciljem galerijskega programa po zagotavljanju spodbudnega ustvarjalnega okolja za razvoj naše kulturne dejavnosti in čim večji doseg pri obiskovalcih ter ustvarjanje kvalitetnega delovnega okolja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija in Kohezijskega sklada.
www.eu-skladi.si