Razpis za sodelovanje na simpoziju ob 110-letnici Jakopičevega paviljona: Razstavljanje na Slovenskem

>> 5. IN 6. DECEMBER 2019, DVORANA MESTNEGA MUZEJA, GOSPOSKA 15, LJUBLJANA

Nedavno smo praznovali nekaj častivrednih obletnic slovenskih likovnih institucij. Leta 2017 je minilo 60 let od ustanovitve Koroške galerije likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu. Leto 2018 sta
zaznamovali 100-letnica Narodne galerije in 70-letnica Moderne galerije. Letos praznujemo 65. leto delovanja Umetnostne galerije Maribor, 45. leto Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki in 110. obletnico odprtja Jakopičevega paviljona. Jakopičev paviljon je bil pri nas prvo prizorišče, postavljeno izrecno za razstavljanje likovne umetnosti, in pomeni pomembno prelomnico v zgodovini umetnosti na Slovenskem.

Vsebina simpozija
Simpozij se posveča mediju razstave in fenomenu razstavljanja likovne umetnosti, arhitekture in oblikovanja na Slovenskem v srednjeevropskem okviru od 19. stoletja do danes.

K prijavam spodbujamo vse, ki raziskujete te vsebine v najrazličnejših kontekstih. Zaželeni so prispevki, ki:

obravnavajo skupinske in monografske razstave slovenske likovne umetnosti, arhitekture in oblikovanja, tako na Slovenskem kot v drugih umetnostnih središčih, ali opazne mednarodne razstave in razstave tuje umetnosti pri nas;
se – v danem geografskem okvirju – ukvarjajo s širšimi razstavnimi sklopi, na primer z razstavami izbranih institucij, umetnikov, kustosov ali kuratorjev, z vsebinsko ali kako drugače povezljivimi ali primerljivimi razstavami, s cikličnimi razstavami in podobno;
se osredotočajo na različne organizacijske okvirje razstav, od samoorganiziranih razstav umetnikov do večjih nacionalnih predstavitev;
raziskujejo tako sočasno recepcijo razstav kot tudi njihov daljnosežni vpliv oziroma različna razmerja med razstavo in umetnostjo, politiko ter družbo.
Spodbujamo interdisciplinarni in primerjalni pristop v obravnavi izbranih razstav ter razstavnih praks; dobrodošli in dobrodošle ste z vsemi vsebinami, ki poglobljeno obravnavajo simpozijsko temo. Več>>