2024 >
The music before and behind the object

UWE BRESSNIK – KEITH ROWE
GLASBA PRED IN ZA OBJEKTOM / THE MUSIC BEFORE AND BEHIND THE OBJECT
RAZŠIRJENA RAZLIČICA SLOVENJ GRADEC / EXTENDED EDITION SLOVENJ GRADEC
featuring
MARKO BATISTA – SAŠO VRABIČ
13. 12. 2023—3. 3. 2024

Katalog izdala / Published by: Koroška galerija likovnih umetnosti
Zanjo / Represented by: Petra Čeh, direktorica / Director KGLU
Kustosi razstave / Curators of the exhibition: Georg Weckwerth, Jozef Cseres, Marko Košan
Uvodno besedilo / Introductory Text: Elisabeth Ellison-Kramer, veleposlanica Republike Avstrije v Sloveniji / Ambassador of the Republic of Austria to Slovenia
Besedila / Texts: Petra Čeh, Georg Weckwerth, Jozef Cseres, Marko Košan
Fotografije / Photos: Tomo Jeseničnik
Prevodi iz angleščine / Translations from English: Marko Košan
Lektoriranje angleščine / Proof-reader English: Jeff Bickert
Lektoriranje slovenščine / Proof-reader Slovene: Maja Martinc
Katalog uredili / Catalogue edited by: Georg Weckwerth, Jozef Cseres, Marko Košan
Oblikovanje / Design: Jure Praper
Tisk / Printed: Eurograf Velenje
Naklada / Edition: 300
Marec 2024 / March 2024