Nazaj na arhiv
razstava
Drago Druškovič. Franco Vecchiet
19. 03. 2004 - 09. 04. 2004
Galerija Slovenj Gradec


DRAGO DRUŠKOVIČ
19. 3. 2004 – 12. 4. 2004

Drago Druškovič izhaja iz obmejnega koroškega prostora in spaja dva naroda: slovenskega in avstrijskega. Je slovenskega porekla, prebiva v sosednji državi, njegova likovna dela pa so znana tudi širše (razstavljal je tudi v pariških galerijah). Snov, ki ga zanima in jo vnaša v svoje slike in grafike, ima svoje izhodišče v občih pojmih, ki spremljajo razvoj civilizacije vse od njenih najstarejših začetkov. Abstraktno formulirane slike, ali pa sestavljeni znakovni sistemi, ki krojijo kompozicije, uporabljajo izrazna sredstva, ki imajo svojo osnovo v likovni artikulaciji različnih izročil, pri čemer se srečujeta arhaična komponenta in prisotnost našega časa.

FRANCO VECCHIET
19. 3. 2004 – 12. 4. 2004

Tako kot Druškovič, je tudi Franco Vecchiet je predstavnik območja, kjer se srečujeta dve različni etnični skupini; v njegovem primeru gre za mediteranski prostor, kjer bivata slovenska in italijanska skupnost. Ker je za ta geografski prostor značilno obilje morja in sonca, nas ne preseneča, da se takšne posebnosti odražajo tudi v delih tamkajšnjih likovnikov. Vecchiet ni izjema in v njegovih delih najdemo značilnosti tamkajšnje narave, izražene na različne načine. Raznolik je tudi njegov odnos do likovnih disciplin, saj se ukvarja s področji, ki segajo od izdelave klasičnih grafik, slik, skulptur in do prostorskih instalacij. Čeprav gre za različne kategorije, jih avtor med sabo konceptualno usklajuje in z njimi gradi celovito likovno razstavo.